Mur & Clusa
 
  1. PRESENTACIÓ DE MUR&CLUSA ASSOCIATS S.L. (2001-2011)

Sara Mur / Economista (València 1977), P.D.D.-I.E.S.E. (1991), A.P.I. (1976)
Joaquim Clusa / Economista (Barcelona 1970), M.Sc. Planning (Reading-UK 1974)

Els economistes Sara Mur i Joaquim Clusa van iniciar la seva col·laboració professional a València l'any 1985 a l'Estudi Econòmic - Financer de la Revisió del Pla General de 1988. Des de llavors, fa 26 anys, no han deixat de col·laborar en projectes i publicacions.

Al juliol de 2004 van crear a València, Mur & Clusa Associats SL, després d'una trajectòria professional d'anys de cada un en els camps de l' urbanisme, la hisenda local i l'administració pública, la pràctica professional lliure i l'ensenyament.

Sara Mur va ser Directora Tècnica i Gerent del Consell Metropolità de l'Horta, Àrea Metropolitana de València, des de 1989 fins a 1995 i Directora Tècnica de l'Entitat Metropolitana del Cicle Integral de l'Aigua de València des de 1996 fins a 2004.

Joaquim Clusa va ser cap de serveis d'Estudis Territorials a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (1992- 1995) i assessor econòmic de l'empresa pública "Barcelona Regional. Agència Metropolitana de desenvolupament urbanístic i Infraestructures" des de 1995 a 2000, participant en la planificació del projecte Barcelona 2004

Des de l'any 2000 fins a l'any 2004 van formar part del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la direcció del Dr. Josep Roca, i van co-dirigir uns 20 projectes a Barcelona, San Sebastián, Huesca, Vigo i Shenyang (Xina), amb participacions a seminaris de Mèxic, Cuba i Colòmbia.

Les principals línies de treball del despatx són les de:

- Estudis de viabilitat del desenvolupament urbà
- Estudis de viabilitat econòmica de projectes
- Implantació de serveis i concessions administratives
- Planejament urbanístic
- Estudis territorials i
- Hisendes municipals

Com a despatx Mur / Clusa han realitzat més de 80 projectes des de la seva constitució el 2004 (més de 100 incloent l'etapa conjunta al Centre de Política de Sòl i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya, dirigit pel Dr. Josep Roca). D'especial interès són:

- Estudio de viabilidad económica de la concesión de dominio, obra y gestión del complejo inmobiliario plaza de toros de Illumbe. Ayuntamiento de Donostia - San Sebastián (2008-2009).

- Estudis de viabilitat econòmica dels Plans Generals Municipals de Vigo (2003-2011), Tarragona (2007- 2011) i València (2009- 2011),

- Operacions de renovació i rehabilitació urbanes per a l'Ajuntament de Barcelona (La Marina de la Zona Franca, La Verneda, Estació de Sagrera- Prim, El Carmel, Tres Turons, i l'ARE de Vallbona entre 2005 i 2010

- Planejament del Centre Direccional de Cerdanyola- Parc de l'Alba/Sincrotró (2002-2011). Estudis de viabilitat econòmica.

- Estudis de viabilitat econòmica de plans parcials i projectes urbans a Donostia- San Sebastián, Irún, Huesca, A Guarda i Barcelona -22@,

- Projectes estratègics a Shenynag (Xina), Argentina (Buenos Aires, Corrientes- Resistencia) i Colòmbia (Bogotà)

- Juny 2011- Dictamen "Anàlisi econòmica del repartiment de beneficis i càrregues de la modificació del pla general metropolità a les finques núm. 13b-17 del carrer de Sant Pere més alt, núm. 2-8 del carrer d'Amadeu Vives i núm.1 del carrer de la Ciutat" (permuta de l'Hotel del Palau de la Música Catalana) per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona

- Juliol 2011. '"Estudi econòmic de l'informe sobre la diferent valoració de les finques de titularitat de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat adjudicades directament, respecte de les adjudicades per concurs, del grup d'investigació de l'oficina Anti Frau de Catalunya" per a l'Ajuntament de l'Hospitalet.

- Novembre 2011- Juliol 2012. L'Hospitalet -Barcelona.. Agència de desenvolupament urbanístic (ADU)- ajuntament de l'hospitalet. "Valoració del sostre municipal necessari per a l'ampliació de centres comercials d'IKEA i Gran Via-2". Novembre 2011.

- Juny 2012. Grupo Balañá S.A. Barcelona. .Valoració de la indemnització al concessionari de la Plaça de la Monumental derivada de la Llei del Parlament de Catalunya que impossibilita la continuitat del negoci de les curses de braus per presentar a la Generalitat de Catalunya". En línia mab bufet Uria Menéndez de Barcelona. Novembre 2011.

Sara Mur i Joaquim Clusa han participat a diferents cursos de Màster a les Universitats Politècniques de València i Barcelona.

En els darrers set anys han publicat a "Ciudad y Territorio. Revista de Estudios Territoriales", "Revista Econòmica de Catalunya", Revista APROIN (Vigo) i ACE (Architecture, City and Environment) de l'UPC.

Últimes publicacions:

2004. Informe Territorial de la Província de Barcelona, en col.laboració (Diputació de Barcelona i Cambra de Comerç de Barcelona). "El mercat immobiliari de la regió metropolitana de Barcelona i les comarques centrals de Catalunya", pàg. 182-255

2004
. Ciudad y Territorio 9, 141-142. "Previsiones de Mercados de trabajo en el caso de Valencia: Javier de Burgos redescubierto?". Pàgs. 583-606.

2004
. Revista Econòmica de Catalunya (2004) , 49-50 ("Els reptes econòmics de Catalunya"), "La cojuntura immobiliària a Catalunya i Espanys: cap al final del cicle?". Pàgs. 190-208

Agost 2010
. Llibre de Calavita, N., Mallach, A. (editors), "Inclusionary housing in international perspective: affordable housing, social inclusion and land value recapture" publicat pel Lincoln Institute of Land Policy- Cambrigde- Massachussets. Capítol "Spain's Constitutional Mandates: The Right to Housing, Land Value Recapture and Inclusionary Housing" (Calavita, N., Clusa, J., Mur, S., Weiner, R.), sobre habitatge protegit i gestió de plusvàlues públiques (pàgs. 239- 274).

Juliol 2011. Llibre de Muñoz, F. (editor), "Estratègies vers la ciutat de baixa densitat: dela contenció a la gestió". Mur, S., Clusa J. "El balanç fiscal municipal insostenible de la ciutat de baixa densitat" (pàgs. 333- 356). Editat per la Diputació de Barcelona. Col·lecció Estudis. Sèrie Territori.

Novembre 2011. Revista Econòmica de Catalunya, n. 64, "Impacte urbanístic i immobiliari i del 22@: el futur Central Business District de Barcelona", pàgs. 30-53. Col·legi d'Economistes de Catalunya. Edició castellana en premsa.

Joaquim Clusa Oriach
NIF: 38 995 636-X
e-mail: joaquim@clusa-oriach.cat
Telfs. 639 33 03 78 / +86 188 0243 2095
Montserrat, 65 08201 Sabadell- BARCELONA
Lv Shan Lu / 13 -3 hao 1 -24-2 / Wu Kuang Shi Jia Jing Cheng 20 hao lou / Yu Hong Qu / 110020 Shenyang- Liaoning- China / +86 166 0244 3126