CURRICULUM M&C 2001-11


Planejament Urbanístic
  2019
  2019/11. INFORME de Sara Mur i Joaquim Clusa, autors de l’agenda i estudi de viabilitat econòmica de la MPGM DE LA MARINA DE LA ZONA FRANCA DE 2005 i del dictamen de viabilitat del sector 12 (SANTIVERI) de 2009, per a les Conclusions de l’Ajuntament de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 342/2007, que se segueix davant de la Secció 3ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, iniciat per l’empresa SANTIVERI. Setembre – Desembre 2019 (17 pàgines).
   
  2015
  - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. 2015/1. Ajuntament. Valoracio dels drets edificatoris per a l'ampliacio del Centre Comercial Gran Via 2. Estudi economic i Informe de Sostenibilitat Economica de la MPGM.
  - BARCELONA 22@. MIETE SA. 2015/5. Estudi de viabilitat econòmica del Subsector 11 (2 illes) del Poblenou 22@ de la Modificació del PMU iniciat el 2005 (vegis 2005/12) i aprovat el 2006.
   
  2014
 

- SALT–GIRONA. 2014 / 03. BASES TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC – SECTOR D’ACTIVITAT ECONÒMICA SALT-VILABLAREIX A L’ÀREA URBANA DE GIRONA. Gestora Urbanística NOUSALT S.L.
-Contracte rescindit- [+]

   
  2013
 

L'HOSPITALET - BARCELONA- AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ- AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. 2013/3. Constesta al nou informe de l'Oficina Antifrau, després d'arxiu de causa del TSJC. "Estudi econòmic de l'informe sobre la diferent valoració de les finques de titularitat de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat adjudicades directament, respecte de les adjudicades per concurs, del Grup d'Investigació de l'Oficina Anti Frau de Barcelona". Juliol-Agost 2011. Juliol- Setembre 2013.

   
  2012
  MELIANA- VALÈNCIA. 2012/1. Despacho Corell i Monfort Arquitectes. "Informe de sostenibilitat econòmica del Avance de la Revisión de Plan General de Ordenación Urbana" para el AYUNTAMIENTO DE MELIANA. Febrero 2012.
  L'HOSPITALET - BARCELONA. 2012 /2. NOU INFORME DE VALORACIÓ DEL SOSTRE MUNICIPAL DESTINAT A L'AMPLIACIÓ DE LA BOTIGA IKEA DESPRÉS DELS INFORMES DE GESVALT (ABRIL 2012) I AGUIRRE NEWMAN (MAIG 2012). Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat. Juny de 2012.
  TARRAGONA. 2012/4. Ampliació de contracte. 2008/8. AJUNTAMENT DE TARRAGONA. Agenda- Estudi Econòmic i Financer, Memòria Social i Informe de Sostenibilitat Econòmica de la 3ª Revisió del P.O.U.M. Agost- Desembre. Agost 2012.
  BARCELONA. 2012/5. "Revisió de l'agenda i estudi de viabilitat econòmica de la MPGM de La Marina del Prat Vermell de 2005 en diferents escenaris econòmics i nova elaboració de l'Informe de Sostenibilitat Econòmica". AJUNTAMENT DE BARCELONA. Desembre 2012.
   
  2011
  BARCELONA. 2011/1. ASSESSORIA JURÍDICA- AJUNTAMENT DE BARCELONA. "Anàlisi econòmica del repartiment de beneficis i càrregues de la modificació del PGM a les finques núm. 13b-17 del carrer de Sant Pere Més Alt, núm. 2-8 del carrer d'Amadeu Vives i núm.1 del carrer de la Ciutat". Maig 2011.
  L'HOSPITALET -BARCELONA. 2011/2. AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC (ADU)- AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET. "Guia per a la redacció dels informes de sostenibilitat económica i d'avaluació financera de les actuacions de planejament urbanístic". Juny 2011.
  BARCELONA. 2011/4. BARCELONA ACTIVA- AJUNTAMENT DE BARCELONA. "Impacte urbanístic i immobiliari del 22@ i previsions 2020". Octubre 2011.
  L'HOSPITALET -BARCELONA. 2011/5. AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC (ADU)- AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET. "Valoració del sostre municipal necessari per a l'ampliació dels Centres comercials Gran Via-2 i IKEA". Novembre 2011.
   
  2010
  IRÚN. 2010/1. AYUNTAMIENTO DE IRÚN. "Revisión de la viabilidad económica de la urbanización y planteamiento de la financiación de su desarrollo. Modificación nº 16 del Plan General para el ámbito 4.2.02 Santiago Zubia y 4.2.03. Iparralde- Stadium Gal". Enero 2010.
  CERDANYOLA. 2010/7. CONSORCI URBANÍSTIC CENTRE DIRECCIONAL CERDANYOLA DEL VALLÈS -PARC DE L'ALBA. "MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DE 2003. Agenda i Estudi econòmic i Informe de Sostenibilitat Econòmica". Octubre 2010.
  CERDANYOLA. 2010/8. INCASOL. "MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ AL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA. Agenda i Estudi econòmic i Informe de Sostenibilitat Econòmica". Novembre 2010.
   
  2009
  BARCELONA. Ajuntament de Barcelona. 2009/3. "Dictamen emès en el marc del recurs 342/2007 que se segueix davant la secció 1ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal de Justícia de Catalunya, relatiu a la justificació de la viabilitat econòmica del sector 12 de la MPGM de La Marina de la Zona Franca i del PMU de desenvolupament"
  MADRID. 2009/4. ESTUDIO CARLOS FERRAN-AYUNTAMIENTO DE MADRID. "Plan Integral de calidad urbana de la Plaza Mayor y su Entorno". [+]
  BARCELONA. 2009/5. BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT S.A."Contesta a les al.legacions econòmiques de l'aprovació inicial i completació de l'Agenda - Estudi econòmic i de l'Informe de Sostenibilitat Econòmica de la MPGM del Sector Prim"
  VALENCIA. 2009/6. Ayuntamiento - Ajuntament de Valencia. "Elaboración del Informe de Sostenibilidad económica para la Revisión simplificada del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia."
  BARCELONA. 2009/7. BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT S.A. "MPGM del sector de l'Estació de la Sagrera. Agenda- Estudi econòmic i Informe de sostenibilitat econòmica per a l'aprovació inicial". Juny 2009.
  BARCELONA. 2009/10. BARCELONA REGIONAL. AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC I INFRAESTRUCTURES S.A."ARE de Vallbona. Constesta a les Al·legacions de l'aprovació incial i reelaboració de l'Estudi Econòmic i Informe de Sostenibilitat Econòmica per a l'aprovació provisional". Octubre 2009.

   
  2008
  EL PRAT - 2008/1. AJUNTAMENT DEL PRAT I OMNIA LLAR S.A.. "Informe de Sostenibilidad Econòmica de la MPGM de La Seda- Estació". Gener 2008.
  BARCELONA- 2008/2. AJUNTAMENT DE BARCELONA- AGENCIA DE PROMOCIÓ DEL CARMEL I ENTORNS. "Informe de Sostenibilitatd Econòmica i encaix amb l'Agenda de la Modificación Puntual del Plan General Metropolitano de l'entorn del barri del Carmel". Febrer 2008.
  EL PRAT. 2008/4. AJUNTAMENT. Informe sobre els aspectes econòmics de la MPGM del sector ENKALENE [+]
  BARCELONA- 2008/5. AJUNTAMENT DE BARCELONA. "Informe de sostenibilitat econòmica i completació de l'Agenda" "Estudi Econòmic i Programa d'Actuació de La Verneda-Torrrent d'Estadella" (948.394 m2st).
  SANT JOAN DESPÍ- 2008/6. LL.BRAU, ARQUITECTE. ARE- CAN CREXELLS. Agenda - Estudi Econòmic i Financer i Informe de Sostenibilitat Econòmica.
  PUIGCERDÀ. 2008/7. ARQS. CARNICER -PAGODA. ARE- CAMÍ DE LES FÀBRIQUES. PUIGCERDÀ.. Agenda - Estudi Econòmic i Financer i Informe de Sostenibilitat Econòmica.
  TARRAGONA. 2008/8. AJUNTAMENT DE TARRAGONA. Agenda- Estudi Econòmic i Financer, Memòria Social i Informe de Sostenibilitat Econòmica DE LA 3ª Revisió del P.O.U.M. Agost- Desembre.
  BARCELONA. 2008/10. AJUNTAMENT DE BARCELONA. "Informe de Sostenibilitat Econòmica, Agenda i Estudi Econòmic de la MPGM en l'àmbit dels Tres Turons". Febrer 2008. [+]
  EL PRAT. 2008/11. AJUNTAMENT DEL PRAT I OMNIA LLAR S.A.. "Avaluació Econòmica" i "Informe de Sostenibilidad Econòmica" del Pla de Millora Urbana (PMU) del "Sector de La Seda". Octubre 2008. [+]
   
  2007
  CERDANYOLA - 2007/5. CONSORCI DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA. Informe de justificació del Programa de Venda.
  VALLDOREIX - 2007/7. MIETE S.A. Estudi de viabilitat econòmica del Sector Central de Valldoreix.
  VIGO - 2007/8. Estratexia del Plan Xeral. Adaptación a la O. de 19 de Janeiro (no aprobado).
  VIGO - 2007/9. Estratexia y Estudio Económico del Plan Xeral. (2ª aprobación provisional) [+] [+]
   
  2006
  PARETS DEL VALLÈS - 2006/ 2. ENRIC SERRA-arqte. / AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS. Estudi de viabilitat econòmica del  desenvolupament urbanístic de Can Fradera
  BARCELONA LA VERNEDA-TORRENT DE L'ESTADELLA - 2006/5 AJUNTAMENT DE BARCELONA. "Agenda i Estudi Econòmic / Memòria Social de la renovació urbana de La Verneda- Torrent de l'Estadella" (en elaboració)
  VIGO. 2006/9. CONSULTORA GALEGA-AYUNTAMIENTO DE VIGO. "Plan Especial del Ensanche. Estudio Económico- Financiero" (Junio 2006- en elaboración)
   
  2005
  CARDONA - 2005/1. J.A. Solans, arqte. - AJUNTAMENT DE CARDONA - "Agenda i Estudi Econòmic del Pla General General i Memoria Social" (en elaboración)
  PONTEVEDRA - 2005/2. CONSULTORA GALEGA SL -AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA. Estudio Económico - Financiero del Plan General (en elaboración)
  TERUEL - 2005/3. CARLOS FERRAN Y AS. -AYUNTAMIENTO DE TERUEL- Estudio Económico - Financiero del Plan General (Agosto 2005)
VIGO - 2005/7. CONSULTORA GALEGA SL- AYUNTAMIENTO DE VIGO. "Estudio Económico del Plan General de Ordenación urbana de Vigo" (Noviembre 2004 - Marzo 2006)
  STA.COLOMA DE CERVELLÓ/ST.BOI DE LLOBREGAT/ST.VICENÇ DELS HORTS COLÒNIA GÜELL - 2005/9. INSTITUT CATALÀ DEL SÒL -INCASOL. Generalitat de Catalunya. Agenda i Estudi Econòmic i Financer i Memòria Social de l'ordenació urbana de la Colònia Güell" (Abril 2005- Novembre 2005)
  TARRAGONA - 2005/11. AJUNTAMENT DE TARRAGONA. "Agenda i Estudi Econòmic /Memòria Social pel P.O.U.M." (en elaboració)
  TERUEL - 2005/ 14 CARLOS FERRAN- AYUNTAMIENTO DE TERUEL. Estudio económico del Plan de Protección del Centro Histórico de Teruel (Noviembre 2005).
  EL PRAT DE LLOBREGAT - 2005/15 LANDSCAPE VERTIX S.L. - AJUNTAMIENT DEL PRAT. Agenda i Estudi Econòmic de la MPGM del sector de La Seda de l'Eixample Nord-Centre Direccional" (Desembre 2005- Febrer 2006)
   
  2004
  CERDANYOLA - 2004/1. INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (INCASOL)- GENERALITAT DE CATALUNYA. Agenda i Estudi Económic i Financer de la Modificació de PGM del Centre Direccional de Cerdanyola (Abril 2004- Juliol 2005)
  CERDANYOLA - 2004/4. INCASOL - Agenda i Estudi Econòmic de la "Modificació del PGM al Centre Direccional de Cerdanyola  i sectors que es relacionen" (Setembre - Desembre 2004
  CERDANYOLA - 2004/6. AJUNTAMENT DE CERDANYOLA - "Informe sobre els impactes econòmics de la Modificació del PGM   al municipi de Cerdanyola" (Novembre- Desembre 2004)
BARCELONA MARINA ZONA FRANCA - 2004/7. AJUNTAMENT DE BARCELONA - "Estudi per avaluar econòmicament i financera la proposta de transformació de la Marina de la Zona Franca i els calendaris de la seva execució" (Octubre 2004- Juliol  2005)
   
  2001-2003/CPSV-UPC
   
  CERDANYOLA - Ajuntament de Cerdanyola. Centre Direccional de Cerdanyola. Estudi Econòmic - Financer (Modificació de PGM i Pla Parcial) i estudis immobiliaris
  VIGO - Ayuntamiento de Vigo- Consultora Galega SL. Estudio Económico - Financiero de la Revisión del Plan General. En proceso de aprobación inicial
  MALGRAT - Ajuntament de Malgrat. Estudi Econòmic - Financer de la Revisió del Pla General
  TARRAGONA - Aguirre Newman - Ajuntament de Tarragona. Estudi Econòmic - Financer de la Revisió del Plan General y Programa d'Actuació Urbanística Municipal 2004-2010. En procès d'aprovació inicial

Joaquim Clusa Oriach
NIF: 38 995 636-X
e-mail: joaquim@clusa-oriach.cat
Telfs. 639 33 03 78 / +86 188 0243 2095
Montserrat, 65 08201 Sabadell- BARCELONA
Lv Shan Lu / 13 -3 hao 1 -24-2 / Wu Kuang Shi Jia Jing Cheng 20 hao lou / Yu Hong Qu / 110020 Shenyang- Liaoning- China / +86 166 0244 3126