CURRICULUM M&C 2001-10


Estudis Territorials
  2012

BARCELONA.
2012/5. "Revisió de l'agenda i estudi de viabilitat econòmica de la MPGM de La Marina del Prat Vermell de 2005 en diferents escenaris econòmics i nova elaboració de l'Informe de Sostenibilitat Econòmica". AJUNTAMENT DE BARCELONA. Desembre 2012.
   
  2011

BARCELONA.
2011/4. BARCELONA ACTIVA- AJUNTAMENT DE BARCELONA. "Impacte urbanístic i immobiliari del 22@ i previsions 2020". Octubre 2011.
   
  2010

VALÈNCIA.
2010/2. DIPUTACIÓ PROVINCIAL-DIVAL. DIRECCIÓ DE CARRETERES. "Informe sobre el valor de mercado de referencia para la aplicación de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público de Carreteras de la DIVAL"- Maig 2010.
  BARCELONA. 2010 /6. DIPUTACIÓ DE BARCELONA- Direcció de Comunicació. "El Balanç Fiscal Municipal de la baixa densitat vs la ciutat compacte i el finançament de l'infraestructura local" pel llibre "Estratègies per a la ciutat de baixa densitat. De la contenció a la gestió". Setembre 2010.
   
  2009

BARCELONA. 2009/1.DIPUTACIÓ DE BARCELONA- Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge. Servei de Vies Locals. "REDACCIÓ DEL LLIBRE DE LA XARXA DE CARRETERES LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN LA TRANSFORMACIÓ DE LA SEGONA RESIDÈNCIA EN PRIMERA".

   
  2008
  BARCELONA - 2008/3. DIPUTACIÓ DE BARCELONA- Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge. Servei de Vies Locals. "METODOLOGÍA PER A L'AVALUACIÓ DELS IMPACTES ECONÒMICS DE LA MILLORA DE LA XARXA SECUNDÀRIA DE CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I CREACIÓ DE LA BASE DE DADES S.I.G. DE SEGUIMENT".
   
  2007
  EL PRAT - 2007/2. INCASOL. "Assessorament en el recurs contenciós-administratiu de l'Entitat de Conservació del Mas Blau II". Gener-Febrer 2007.
  BOSTON - 2007/6. LINCOLN INSTITUTE OF LAND POLICY. Inclusionary housing. A comparative internacional study. The Barcelona projects (Contract DJC041607).
   
  2006
  GALICIA - 2006 /4 INSTITUTO GALLEGO DE SUELO - UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. "Programa Estratégico 2005- 2009 para suelo de actividad económica" (en elaboración)
  ARGENTINA- BUENOS AIRES- 2006/8. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y GOBIERNO DE LA PROVÍNCIA DE BUENOS AIRES. "Lineamientos Metropolitanos. Las transformaciones de la Estructura Productiva y promoción del desarrollo económico". Grupo de Consultores españoles: Llop / Ezquiaga/ Morón/ Rueda. (Junio- Noviembre 2006)
  GALICIA. 2006/10. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA/DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA - XUNTA DE GALICIA. "Estudio de valoración económica das actuacións de creación de solo productivo en Galicia no marco de un Proxecto de estudo de demanda de solo productivo e actuacións estratégicas" (Octubre 2006- en elaboración)
   
  2005
  CERDANYOLA - 2005/5. AJUNTAMENT DE CERDANYOLA- "Costos i beneficis de la localització de la Univesitat Autònoma de Barcelona per a la Hisenda municipal" (en elaboració)
  EL GARRAF - 2005/6. CONSELL COMARCAL DEL GARRAF - "Planejament Territorial del Garraf: Usos del sòl per activitat" (en elaboración)
   
  2004
  BARCELONA - 2004/5. DIPUTACIÓ DE BARCELONA- ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA- "Mercats de treball de la província de Barcelona: delimitació i dinàmica 1996-2001" (1ª part) (en elaboració)
   
  2001-2003/CPSV-UPC
   
  BARCELONA - AJUNTAMENT DE BARCELONA. Oferta i demanda de sòl per activitat econòmica dels grans projectes urbans de l'àrea metropolitana. Ampliació a l'arc metropolità. Co-finançament de 7 Ajuntaments de l'Arc Metropolità
  L'HOSPITALET - AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET. L'opereació de la Gran Vía en el mercat immobiliari metropolità
  ILLES BALEARS - GOBIERNO BALEARr. Llibre Blanc de l'Habitatge de les Illes Balears. Proyecto para el Departamento de Obras Públicas del Govern Balear (colaborador)
  EL GARRAF - CONSELL COMARCAL DEL GARRAF. Línees estratègiques (publicat)
  CHINA-SHENYANG - BRAMMAH& ASS. Participación en el Proyecto "Sustainable Shenyang Urban Planning Strategy" (2000-2003) en Shenyang- China. Julio 2001, Agosto-Septiembre 2002 y Diciembre 2003

Joaquim Clusa Oriach
NIF: 38 995 636-X
e-mail: joaquim@clusa-oriach.cat
Telfs. 639 33 03 78 / +86 188 0243 2095
Montserrat, 65 08201 Sabadell- BARCELONA
Lv Shan Lu / 13 -3 hao 1 -24-2 / Wu Kuang Shi Jia Jing Cheng 20 hao lou / Yu Hong Qu / 110020 Shenyang- Liaoning- China / +86 166 0244 3126